Energialahendused ettevõtetele Puhas kütus, puhas loodus Kalkulatsioonidest tarneteni Ära küta õhku!

Mis on vedelgaas?

Mis on vedelgaas?

Vedelgaas (LPG – Liquified Petrol Gas) on maailmas laialt kasutust leidnud energiaallikas, mida toodetakse kahel viisil...

Vedelgaasi omadused

Vedelgaasi omadused

Vedelgaas on valdavalt propaani ja butaani molekulide kombinatsioon mõningate lisanditega.

Ühinemine

Ühinemine

13. märtsil sõlmitud ühinemislepingu järgselt on Vedelgaas OÜ ja VDG OÜ alates 01. aprillist tegevad ühise ärinime Vedelgaas OÜ all aadressil Võru 254, Tartu.

Kasulik teada

Arhiiv »